Support
Hulp nodig?
Download onze software voor hulp op afstand:
Contacteer onze helpdesk
Elke werkdag: 8:00 - 18:00
Overige downloads
 

Cloud services

Voorkomen is beter dan genezen, daarom kan u bij acom beroep doen op onze eigen ingerichte monitoring.

Voorkomen is beter dan genezen. Wie waakt over je netwerk als jij er niet bent? Of wat als je eigen IT dienst de aankomende problemen over het hoofd ziet? acom heeft een eigen ingericht monitoring uitgewerkt.

 

Voor uw gemoedsrust kan acom u een permanente montoring van uw servers aanbieden. Via diverse interfaces (zoals een dashboard op ons kantoor) zijn wij permanent op de hoogte van de toestand van uw netwerk.
Zo kunnen wij niet alleen snel reageren, maar ook doelgericht anticiperen met preventieve maatregelen om dreigende problemen aan te pakken nog voor u er hinder van zou ondervinden. De meest courante problemen kunnen wij trouwens van op afstand oplossen.
Hiermee bewaken we 24 op 24 en 7 op 7 onze klanten. Iedere dreigende afwijking van een gezond netwerk, genereert een bericht naar onze helpdesk en onze technicus zodat tijdig ingrijpen mogelijk wordt. Als we uw akkoord krijgen, nemen we deze zorg volledig uit uw handen en kunt u gerust zijn: uw IT werkt!

 

Elk IT probleem zien we als een uitdaging.

We bekijken graag hoe we u kunnen verderhelpen.